RoKaMi.nl is een platform voor Rooms-Katholieke Migranten in Nederland.

Wij willen elkaar inspireren en met elkaar verbonden zijn.

Landelijke ontmoetingsdag rooms-katholieke migrantengemeenschappen Nederland  

Zaterdag 17 september 2022
10.00 – 17.00 uur

All Saints parochie   

Millingerhof 157-158, Amsterdam
 

Het netwerk Rooms-Katholieke Migranten in Nederland (ROKAMI) organiseert op 17 september 2022 de eerste landelijke ontmoetingsdag. Thema van de dag is ‘De stem van de katholieke migrantengemeenschappen: dialoog over de positie van de r.-k. migrantengemeenschappen in de Nederlandse Kerkprovincie’.   

De dag is bedoeld voor pastores en vertegenwoordigers van alle katholieke gemeenschappen van en/of voor mensen met een migratieachtergrond.   

We gaan met elkaar in gesprek over vier vragen:  

·        Hoe is uw relatie met de Nederlandse parochies? Rond welke onderwerpen heeft u contact, op welke vlakken werkt u samen? Wat zijn uw ervaringen? Wat mist u?  

·        En hoe is uw relatie met andere migrantengemeenschappen?  

·        Hoe ervaart u uw huidige positie binnen de Nederlandse Kerkprovincie?  

·        Welke behoeften heeft uw gemeenschap? Wat zijn de wensen en noden? Hoe kijkt u naar de toekomst?   

Het doel van de dag is om te inventariseren welke vraagstukken er spelen en hoe we daar gezamenlijk een antwoord op kunnen vinden.   

Programma  

Dagvoorzitter: Jorge Castillo Guerra       

10.00 – 10.30 uur       

Inloop met koffie en thee      

10.30 – 10.40 uur       

Welkom - door Jorge Castillo Guerra    

Gezamenlijk gebed o.l.v. fr Emmanuel Andoh, All Saints   parochie      

10.40 – 11.00 uur       

Inleiding op deze Ontmoetingsdag – door Jan Eijken      

11.00 – 11.15 uur       

Het huidige Cura Migratorum – door Gerard Bruggink      

11.15 – 12.45 uur       

Groepsgesprekken rond de vier vragen      

12.45 – 13.45 uur       

Lunch      

13.35 – 15.00 uur       

Plenaire bespreking rond de vier vragen      

15.00 – 15.30 uur       

Pauze met koffie en thee      

15.30 – 16.30 uur       

Panelgesprek met reflecties en conclusies      

16.30 – 17.00 uur       

Woord- en gebedsdienst met het thema ‘In het huis van   mijn Vader zijn vele woningen’ (Joh. 14:2)         

Met medewerking van verschillende koren   
  

Praktisch

 

Voor wie

De dag is bedoeld voor pastores en vertegenwoordigers van r.-k. migrantengemeenschappen. Het zou ons verheugen als elke gemeenschap vertegenwoordigd kan worden door één of twee leden.   

Aanmelden

U dient zich van tevoren aan te melden. Stuur uiterlijk vrijdag 9 september een e-mail naar anneloes.vankuijk@ru.nl Vermeld:  

·        uw naam  

·        uw gemeenschap of organisatie, en uw functie daarin  

·        uw e-mailadres  

Kunt u op de dag zelf niet aanwezig zijn, maar blijft u wel graag op de hoogte: meld het ons.   

Voorbereiding

We stellen het zeer op prijs als u de vier vragen van tevoren met uw gemeenschap kunt bespreken. U kunt uw vragen en suggesties ook meesturen met uw aanmelding, zodat we ze in de opzet van de dag kunnen verwerken. Het kan desgewenst ook anoniem.   

Kosten

Een vrijwillige bijdrage van 10 euro per persoon, contant op de dag zelf   

Lunch

De All Saints parochie zorgt voor een heerlijke soep. Neem brood of andere lunchgerechten graag zelf mee.   

Bereikbaarheid

De dichtstbijzijnde metrostations zijn Holendrecht en Reigersbos, beide op ongeveer een halve kilometer loopafstand van de All Saints parochie. Enkele buslijnen rijden langs.  

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt.   

ROKAMI

ROKAMI is een beginnend netwerk voor Rooms-Katholieke Migranten in Nederland. Op dit moment nemen deel: het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM), het Beraad Missionarissen in Nederland (BEMIN), en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC). Het netwerk staat open voor iedereen die zich bij het onderwerp betrokken voelt.   

De voorbereidingsgroep:   

Zr. Melina Polo SSpS  

p. Bert Wooning svd  

Jan Eijken, pastoraal werker Portugeestalige gemeenschap Den Haag  

Jorge E. Castillo Guerra, Radboud Universiteit Nijmegen  

Toos Beentjes, pastoraal werkster Spaanssprekende Parochie, Amsterdam en Utrecht  

Anneloes van Kuijk, Katholiek Documentatie Centrum  Rooms-Katholieke Migranten in Nederland
ROKAMI